Investor RelatIons

1) Şirketin Sicil Numarası: 756056

2) Mersis No: 0734064592700018

3) Ticaret Unvanı: Raintrade Petrokimya ve Dış Tic. A.Ş.

4) İşletmenin Merkezi: İstanbul

5) Taahhüt Edilen ve Ödenen Sermaye Tutarı: Taahhüd edilen:10.000.000,00 TL Ödenen:10.000.000,00 TL

6) 2016 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi: Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. – İstanbul